Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1781 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar just nu med en ny detaljplan, som finns ute på samråd. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom planområdet som tidigare varit planlagt för handelsträdgård och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. Inom området är det möjligt att bygga ett 40-tal bostäder i form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till landskapet och kulturmiljön.

Samrådstiden pågår 24 januari–21 februari.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på denna sida längre ner och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset våning 7 samhällsbyggnadsnämndens sessionssal den 6 februari kl. 17- 18.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om detaljplanearbetet och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2011-1781), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.


Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03 i beslut §596 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplanen.

Samhällbyggnadsnämnden beslutade 2012-12-13 i belslut § SBN 2012-341 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Handlingar:

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-23 11.46

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)

g q n C