Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Hulta, Hultabacke 1

Detaljplan | Diarienummer: BN2019-1486 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 334 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att Borås Elnät har inkommit med planbesked för Hultabacke 1. Syftet är att skapa möjlighet för byggnation av mottagningsstation, något som är viktig för utvecklingen av staden och för det framtida elnätet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt, Sara Aneljung, telefon: 033-358510, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-24 17.35

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Hulta, Hultabacke 1

g q n C