Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hulta, Hultabacke 1

Detaljplan | Diarienummer: BN2019-1486 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad men inte påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 334 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att Borås Elnät har inkommit med planbesked för Hultabacke 1. Syftet är att skapa möjlighet för byggnation av mottagningsstation, något som är viktig för utvecklingen av staden och för det framtida elnätet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Prenumerera

Längst ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt, Sara Aneljung, telefon: 033-358510, e-post: sara.aneljung@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Hulta.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Hulta, Hultabacke 1

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol