Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 (Kyrkvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-621 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade via delegationsbeslut 2016-08-17 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring. Fastighetsägare önskar att riva nuvarande byggnader och bygga två trevåningshus på fastigheten med 12 hyresrätter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 §295 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Gällande detaljplan tillåter bostäder med villabebyggelse, men har använts för växthus. I dagsläget står befintlig bebyggelse tom.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till att upprätta en ny detaljplan för Källbäcksryd 1:367. Förslaget gör det möjligt att istället för befintlig handelsträdgård uppföra bostäder som förtätar staden. Positivt är även att förslaget är en småskalig förtätning som passar bra in i området. På grund av att området tidigare använts till handelsträdgård behövs en markmiljöutredning göras i planarbetet.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Källbäcksryd.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367 (Kyrkvägen)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol