Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, Kristineberg Centrum

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-862 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Detaljplanens syfte är att är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska detaljplanen också möjliggöra parkmark.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som finns i slutet av planbeskrivningen.

Granskningstiden har förlängds till 5 november. Anledningen till förlängd granskning är att förvaltningen efter granskningsbeslutet har sett ett behov av att användningsområdet för skola, vård och bostäder (SDB) behöver blir 500 kvadratmeter större för att rymma den planerade förskolan med gård.

Granskningstiden pågick 24 september – 5 november 2020.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga här på sidan, på Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd 3 Borås och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer till Stadshuset så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset, Mötesplats Kristineberg eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkterna/remissvar senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN 2017-862), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du som sakägare inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, telefon: 033-35 84 98 e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se
Plankonsult Saeed Ebrahimabadi, telefon: 010 6153449, e-post: saeed.ebrahimabadi@ramboll.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Kristineberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, Kristineberg Centrum

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol