Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-862 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Syftet är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområdet.

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Stadshuset våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns också tillgängliga på Kristinebergs Bibliotek, Kristinegränd 3, Borås.

Samrådstiden pågår 19 december – 27 januari.

Synpunkter

Om du har synpunkter på detaljplanen, ska du skicka in dem skriftligt (gärna digitalt) senast den 27 januari via epost detaljplanering@boras.se. Yttranden önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Ange planens diarienummer BN2017-862 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Samrådsmöte

Vi håller öppet hus för att informera om detaljplanen och vill gärna veta vad du tycker. Om du har synpunkter på detaljplanen, ska du skicka in dem skriftligt (gärna digitalt) senast den 27 januari.

Datum och tid: onsdagen den 14 januari kl. 17.00–19.00
Plats: Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd 3, Borås

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tfn: 033-35 84 98 e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se

Plankonsult Saeed Ebrahimabadi , tel: 010 6153449, e-post: saeed.ebrahimabadi@ramboll.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Kristineberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-12-30 13.36

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum

g q n C