Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kristineberg, Halleberg 13

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-2012 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att tillstyrka ansökan om planbesked och uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att Willhem AB har ansökt om planbesked för byggnation av 250-300 hyreslägenheter i flerbostadshus, lokaler och handel i bottenvåningarna mot Lars Kaggsgatan och vid behov en förskola. I området finns idag cirka 900 hyreslägenheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut §180 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan stämmer väl med riktlinjerna i översiktsplan för Borås om förtätning av staden. Området ligger i förlängningen av det urbana stråket genom Druvefors, där byggnation kan bidra positivt till att skapa en sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och Dammsvedjan till centrala staden.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon. 033 35 85 07, e-post jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Kristineberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Kristineberg, Halleberg 13

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol