Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Kristineberg, Halleberg 13

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-2012 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att tillstyrka ansökan om planbesked och uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att Willhem AB har ansökt om planbesked för byggnation av 250-300 hyreslägenheter i flerbostadshus, lokaler och handel i bottenvåningarna mot Lars Kaggsgatan och vid behov en förskola. I området finns idag cirka 900 hyreslägenheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut §180 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan stämmer väl med riktlinjerna i översiktsplan för Borås om förtätning av staden. Området ligger i förlängningen av det urbana stråket genom Druvefors, där byggnation kan bidra positivt till att skapa en sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och Dammsvedjan till centrala staden.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon. 033 35 85 07, e-post jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Kristineberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Kristineberg, Halleberg 13

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol