Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Landala, Kilsund 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-649 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 304 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planbeskedsansökan för fastigheten Kilsund 4 inkom efter att befintlig byggnad, som i gällande detaljplanhade rivningsförbud, brunnit ner. Exploatören har ansökt om att ändra detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, handel med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, telefon: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033- 35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Landala.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Landala, Kilsund 4

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol