Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Landala, Kilsund 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-649 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 304 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planbeskedsansökan för fastigheten Kilsund 4 inkom efter att befintlig byggnad, som i gällande detaljplanhade rivningsförbud, brunnit ner. Exploatören har ansökt om att ändra detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, handel med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planen finns inte med i gällande Verksamhetsplan 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för detaljplanering 2020 tas det ställning till om planarbetet kan startas upp 2020.

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033- 35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Landala.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-15 16.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Landala, Kilsund 4

g q n C