Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Landala, Kilsund 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-649 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 304 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planbeskedsansökan för fastigheten Kilsund 4 inkom efter att befintlig byggnad, som i gällande detaljplanhade rivningsförbud, brunnit ner. Exploatören har ansökt om att ändra detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, handel med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033- 35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Landala.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-05 15.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Landala, Kilsund 4

g q n C