Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Landala, Kilsund 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-649 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 304 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planbeskedsansökan för fastigheten Kilsund 4 inkom efter att befintlig byggnad, som i gällande detaljplanhade rivningsförbud, brunnit ner. Exploatören har ansökt om att ändra detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, handel med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, telefon: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033- 35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Landala.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Landala, Kilsund 4

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol