Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Landala, Simonsland 11

Detaljplan | Diarienummer: BN 2021-1172 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger ligger vid Träffpunkt Simonsland, i utkanten av centrum och längs med Viskastrandsgatan.

Kommunstyrelsen gav 2021-09-20 i beslut § 363 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Beslutet grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring fastighet Simonsland 11. Fastighetsägaren vill utöka exploateringsgraden på sin fastighet samt ändra på användningsändamålen för att göra planen flexiblare.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-14 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033- 35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående detaljplaner

Sök efter Simonsland 11 i sökrutan för att snabbt hitta till planområdet.

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-03] Landala, Simonsland 11

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol