Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lundaskog, Viared 7:3

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syfte och område

Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur för det aktuella planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Lundaskog som är anpassade till terrängen och omgivningen. Planen medger cirka 8 bostäder i området som i dagsläget är planlagd till natur i anslutning till vändplatsen vid Lundsdalsvägen.

I samrådsskedet var naturområdet tänkt att omvandlas till ett verksamhetsområde samt möjliggöra för en ny mottagningsstation. Delen med mottagningsstationen bröts ut till en egen detaljplan som är antagen. Inriktningen på det resterande området har ändrats. En stor del av området ingår inte längre i detaljplanen och kommer fortsatt vara planlagt till natur medan det nu aktuella området planläggs för att medge bostäder.
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som är en del av planhandlingarna.

Granskningstiden pågick 2 juni– 6 juli.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Plankonsult Pauline Sandberg, telefon: 0721- 46 81 50 e-post: pauline.sandberg@ramboll.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundaskog.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Lundaskog, Viared 7:3

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol