Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Lundaskog, Viared 7:3

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur för det aktuella planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för ej störande verksamheter. Syftet med planen är också att säkra naturmark runt bäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom förbättringsåtgärder för bäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om planområdet.

Samrådstiden pågick från 25 oktober– 3 december 2019. Efter samrådet så har planen delats upp i två separata detaljplaner, dels den här och dels en egen detaljplan för mottagningsstationen "Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation". Detaljplanen för mottagningsstationen fick laga kraft 2020-06-25.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundaskog.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Lundaskog, Viared 7:3

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol