Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Lundaskog, Viared 7:3

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur för det aktuella planområdet.

Samrådstiden pågick från 25 oktober– 3 december 2019. Efter samrådet så har planen delats upp i två separata detaljplaner, dels den här och dels en egen detaljplan för mottagningsstationen "Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation". Detaljplanen för mottagningsstationen fick laga kraft 2020-06-25.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Handlingar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Lundaskog.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Lundaskog, Viared 7:3

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol