Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella planområdet.

Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation. Med tanke på områdets närhet till Göteborgsvägen så får inte verksamheten generera trafik i mer än väldigt liten omfattning. Syftet med planen är också att säkra
naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i grönområdesplanen.

Detaljplanen var tidigare en del av en större detaljplan "Lundaskog, Viared 7:3"öppnas i nytt fönster men har efter samråd brytits ur för att de olika delarna krävde olika mycket komplettering mellan samråd och granskning. Samrådstiden för den större detaljplanen pågick från 25 oktober– 3 december 2019.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskning av denna detaljplan beräknas ske i mars 2020.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Granskningshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Samrådshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning samråd.pdf 3.9 MB 2020-02-10 14.57
Plankarta samråd.pdf 660 kB 2020-02-10 14.57

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Geoteknisk utredning.pdf 6.9 MB 2020-02-10 14.58
Bilaga Geoteknisk utredning.pdf 240.7 kB 2020-02-10 14.58
Naturvärdesinventering.pdf 2.8 MB 2020-02-10 14.58

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-02-10 15.05

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-02-10] Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation

g q n C