Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lundby, Grävlingen 1 & 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1836 | Huvudsaklig användning: Centrum | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Planområdet ligger vid Knalleland, utmed Skaraborgsvägen och omfattar fastigheterna där ICA City ligger.

Kommunstyrelsen gav 2020-04-14 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för fastigheterna Grävlingen 1 & 4. Fastighetsägaren utveckla sina fastigheter genom att utöka användningsändamålen från handel till bostäder, centrum med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra gällande detaljplan och meddela sökande om positivt planbesked.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Mer information:

Planarkitekt Zilka Cosic, telefon. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Lundby.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-09-09] Lundby, Grävlingen 1 & 4

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol