Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Myrås, Myrås 1:163 med flera, Myråsskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-871 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Status: Överklagan/Överprövning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 13 november - den 11 december 2019

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-01-30 §2020-00004. Antagandebeslutet anslogs den 5 februari 2020.

Planen har varit överklagad till Mark- och miljödomstolen som beslöt att avslå överklagan.

Planen har fått laga kraft den 24 november 2020.

Denna sidan kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på Boråskartan.

För mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Antagandehandlingar

Utredningar och samrådsredogörelse

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Myrås.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-03-02] Myrås, Myrås 1:163 med flera, Myråsskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol