Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Myrås, Myrås 1:163 med flera, Myråsskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-871 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskningstiden pågick från den 13 november - den 11 december 2019

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-01-30 §2020-00004. Antagandebeslutet anslogs den 5 februari 2020.

Planen är överklagad och handlingar är skickade till Mark- och miljödomstolen för att pröva överklagandet.

 

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Beslut

Antagandehandlingar

Utredningar och samrådsredogörelse

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Myrås.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-28 16.44

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-02] Myrås, Myrås 1:163 med flera, Myråsskolan

g q n C