Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-871 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Detaljplanen kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-30 för antagande. Detaljplanen har varit granskad 2019-11-13 - 2019-12-11. Inkomna synpunkter finns redovisade i ett granskningsutlåtande som finns som pdf nedan.

Granskningstiden pågick från den 13 november - den 11 december 2019

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsutlåtande utkast.pdf 2.5 MB 2020-01-21 08.06
Planbeskrivning.pdf 42.8 MB 2020-01-21 16.21
Plankarta.pdf 554.6 kB 2020-01-21 16.21

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Myrås.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-21 16.23

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-02] Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

g q n C