Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Norrby, Garvaren 15 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1683 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför antagande

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.

Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet.

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granskningstiden pågick 2 september - 30 september 2019.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Norrby.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-04-01 08.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Norrby, Garvaren 15 med flera

g q n C