Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1280 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16.

Samrådstiden pågår från den 14 september - 5 oktober 2020.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.
Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till
Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till via e-post eller post.
Kontakta dig så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkterna/remissvar senast den 5 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN 2019-1280), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna
ha synpunkter/remissvar digitalt eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går
även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till
att lämna synpunkter. Om du som sakägare inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Planarbetet pågår ändå eftersom den omfattar en mindre ändring.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 076-626 63 44, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Handlingar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-09-28 16.46

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16

g q n C