Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-1280 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16.

Samrådstiden pågick mellan 14 september - 5 oktober 2020

Granskningstiden pågick mellan den 2 november - 30 november 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2020-12-17 §396. Om antagandebeslutet inte överklagas vinner planen laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet anslagits.

Planen har fått laga kraft den 12 januari 2021.

Denna sidan kommer att tas bort efter att handlingarna laddats upp på Boråskartan.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.
Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till
Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till via e-post eller post.
Kontakta dig så hjälper vi dig!

Har du synpunkter på detaljplanen?

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Planarbetet pågår ändå eftersom den omfattar en mindre ändring.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information

Planarkitekt Anton Löberg, telefon: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se
Planarkitekt Robin Enqvist, telefon: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Antagandehandlingar och beslut

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol