Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Övre Norrmalm, Väpnaren 6 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-836 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2020-10-12 i beslut § 393 ansökan om planbesked för Väpnaren med flera. Möjligheten att ordna boende för äldre bör studeras liksom övrig kommunal service.

Begäran grundar sig på att SBB inkommit med en ansökan om att få möjlighet att utveckla och förtäta sina bostäder på Övre Norrmalm.

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2020-11-19 § 366 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden anser att exploateringsgraden är för stor och därför en viktig fråga att hantera i planarbetet. Planarbetet bör inriktas till att minska antalet nya bostäder gentemot det inlämnade förslaget.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information

Planarkitekt Sara Aneljung, telefon: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se.
Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Teams, Skype eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte, ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Norrmalm.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-27] Övre Norrmalm, Väpnaren 6 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol