Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Östermalm, Solhem 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1153 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.

Fastighetsägaren har 2016-06-14 inkommit med ansökan om planbesked för att bygga 4 stycken flerbostadshus med 7 våningar plus suterräng och vindsvåning.

Kommunstyrelsen meddelade 2016-10-31 att den är positiv till att förtäta befintligt område med bostäder och Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tfn: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, tfn: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Östermalm.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-01-07 11.17

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-20] Östermalm, Solhem 1 med flera

g q n C