Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1153 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför antagande | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 150 nya bostäder i Östermalm i anslutning till Ekenäsgatan och Syster Toras väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4.

Det har tagits fram en artskyddsutredning om fågel och gjorts en avgränsad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I MKB:n konstateras att sammantaget utgör den exploaterade ytan en liten andel av de skogsmiljöer i närområdet som kan utnyttjas av fågel art entita. Ur det perspektivet blir påverkan på entitan ringa och konsekvensen för den kontinuerliga ekologiska funktionen kan antas vara liten. Biotopskyddsdispens för trädallen har ansökts med förslag på återplantering på samma plats längs Syster Toras väg. 

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att en större miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Granskningstiden pågick från den 4 juli - 4 september 2022.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Äldre handlingar

Handlingar från samrådet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Östermalm.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-01-20] Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol