Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 - Almås plats

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-297 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav 20 januari 2020 i beslut § 21 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.

Begäran grundar sig på att en exploatör har inkommit med ansökan om markanvisning för del av fastigheten Parkstaden 1:1. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder, flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 mars 2020 i beslut § 88 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Den 31 augusti hölls ett informationsmöte om detaljplanen. Under mötet berättade vi om hur arbetet går till och svarade på frågor.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon: 033-35 85 09, epost: lisa.marklinder@boras.se
Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-358449, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Presentation informationsmöte.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2022-09-06 14.22

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-09] Parkstaden, del av Parkstaden 1:1 - Almås plats

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol