Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Parkstaden, Parkstaden 1:1 (Almås plats)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-297 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2020-01-20 i beslut § 21 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.

Begäran grundar sig på att en exploatör har inkommit med ansökan om markanvisning för del av fastigheten Parkstaden 1:1. Exploatören vill bygga ett flerbostadshus i 10-12 våningar med yta för gatukök, servering eller café med mera i markplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 i beslut § 88 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att särkild hänsyn ska tas kring bebyggelsens utformning och placering samt att inlämnat förslag omarbetas.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Planarkitekt Zilka Cosic, telefon: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-09] Parkstaden, Parkstaden 1:1 (Almås plats)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol