Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Parkstaden, Parkstaden 1:1 (Almås plats)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2020-297 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad men inte påbörjad

Kommunstyrelsen gav 2020-01-20 i beslut § 21 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.

Begäran grundar sig på att en exploatör har inkommit med ansökan om markanvisning för del av fastigheten Parkstaden 1:1. Exploatören vill bygga ett flerbostadshus i 10-12 våningar med yta för gatukök, servering eller café med mera i markplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 i beslut § 88 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att särkild hänsyn ska tas kring bebyggelsens utformning och placering samt att inlämnat förslag omarbetas.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Planarkitekt Lisa Marklinder, telefon: 033-35 85 09, epost: lisa.marklinder@boras.se
Planarkitekt Anton Ehrendahl, telefon: 033-358449, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Alideberg.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-04-09] Parkstaden, Parkstaden 1:1 (Almås plats)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol