Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Parkstaden, Ramnås 5 och 6

Detaljplan | Diarienummer: BN:2020-65 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-12-09 i beslut § 528 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för fastigheterna Ramnås 5 och 6. Detaljplanen ska prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020.

Begäran grundar sig på att Borås Stad har begärt planändring för fastigheterna Ramnås 5 och 6, syftet är att möjliggöra för studentbostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 i beslut § SBN 2020-65 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, och att planärendet prioriteras i verksamhetsplanen 2020 enligt punkt 34 Nya studentbostäder i centrum.

Detaljplanen finns med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Planarkitekt Anton Ehrendahl, tfn. 033-358449, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Parkstaden.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-03-10 14.22

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-03-05] Parkstaden, Ramnås 5 och 6

g q n C