Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Just nu finns inga planprogram ute på samråd.

Detaljplaner

 • Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16
  Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastig...
 • Centrum, Vile 7 med flera
  Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till kringliggande bebyggelse. Syftet...
 • Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum
  Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Detaljplanens syfte är att är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg ...
 • Sjöbo, Mörkhättan 11
  Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det bli...

Senast ändrad: 2020-05-11 09.03

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

g q n C