Meny

Meny

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m.fl.
Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag för kommande förfrågningar och prövningar.

Detaljplaner

  • Sparsör, Paradis 1:4 m.fl. (Vinkelvägen)
    Området är inte tidigare detaljplanelagt. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola på 6 avdelningar samt att skapa möjlighet att bygga bostäder anpassade till terrängen. Idag finns ett stort...

Senast ändrad: 2018-11-06 09.00

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

g q n C