Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Just nu finns inga planprogram ute på samråd.

Detaljplaner

  • Frufällan, Sölebo 1:44
    Planområdet ramas in av Solviksbacken och Sjöstigen i Frufällan.Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ett enbostadshus på fastigheten som idag är planerad som park.Detaljplanen är ute ...
  • Sjömarken, Backabo 2:119
    Syfte och områdeSyftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus genom att stycka av befintlig fastighet.Planområdet ligger norr om järnvägen mellan Göteborg och Borå...
  • Lundaskog, Viared 7:3, Lundåsen mottagningsstation
    Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann ...

Senast ändrad: 2019-11-15 11.55

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

g q n C