Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Just nu finns inga planprogram ute på samråd.

Detaljplaner

  • Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)
    Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar just nu med en ny detaljplan, som finns ute på samråd. De...
  • Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum
    Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Syftet är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg centrum. Detta ska göras ...
  • Hulta, Klippingen 7 m.fl.
    Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjligh...

Senast ändrad: 2019-11-15 11.55

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

g q n C