Meny

Meny

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

 • Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl.
  Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för omgivande...
 • Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1
  Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för...

Detaljplaner

 • Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljp...
 • Norrby, Garvaren 15 med flera
  Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det ä...

Senast ändrad: 2019-04-23 12.46

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

g q n C