Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Just nu finns inga planprogram ute på samråd.

Detaljplaner

  • Centrum, Morfeus 7
    Kommunstyrelsen gav 2020-07-02 genom delegationsbeslut §512 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit...
  • Centrum, Morfeus 5 med flera
    Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget.En byggnad på 19-24 våningar innebär ett till...
  • Sjömarken, Räveskalla 1:19
    Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område (avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten för att skapa en by...

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol