Meny

Meny

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Detaljplaner

  • Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl.
    Syftet med detaljplanen är att inom planområdet göra det möjligt för ny bostadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1. Planen möjliggör även för viss centrumverksamhet i bottenvåningarna längs Alingsåsvägen. D...
  • Nedre Norrmalm, Hamstern 1
    Detaljplanens syfte är att möjliggöra permanenta studentbostäder på fastigheten Hamstern 1. Idag är fastigheten planlagd för industriverksamhet men tillfälliga bygglov för studentbostä­der har getts. ...

Senast ändrad: 2019-04-23 12.46

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

g q n C