Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Planer öppna för synpunkter

På följande planprogram och detaljplaner kan du lämna dina synpunkter.

Planprogram

Just nu finns inga planprogram ute på samråd.

Detaljplaner

  • Centrum, Viskaholm 2 med flera
    Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 med flera. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att ge Samhällsbyggnadsnämn...
  • Sjömarken, Räveskalla 1:19
    Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område (avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten för att skapa en by...
  • Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6)
    Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus genom att stycka av befintlig fastighet. Planområdet ligger norr om järnvägen mellan Göteborg och Borås i västra dele...

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planer öppna för synpunkter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol