Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Alideberg, Glesvingen 17

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-932 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att bygga mera inom fastigheterna. Huvudbyggnaderna inom planområdet utgör välbevarade representanter för en viktig industriepok i Borås historia. Därför tillåter inte planen att de rivs. Det sätts även varsamhets- och skyddsbestämmelser vad gäller byggnadernas utseende och uttryck. För att möjliggöra de nya ändamålen bostäder och centrum krävs ett urspårningsskydd mellan järnvägen och Herrljungagatan, vilket möjliggörs genom planen.

Samrådstiden pågick den 20 december 2018 - den 24 januari 2018.
Nu bearbetas inkomna synpunkter inför granskningsskedet, vilket bedöms bli under andra kvartalet 2018.

För mer information

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 539.5 kB 2018-12-20 15.24
Planbeskrivning Glesvingen 12 och 17.pdf 14 MB 2018-12-21 08.58

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-06 15.42

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-11-21] Alideberg, Glesvingen 17

g q n C