Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Byttorp, Byttorpstå

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1481 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Byttorpshörn 1 med flera fastigheter. Planområdet ligger längs med Alingsåsvägen i stadsdelen Byttorp. Planområdet avgränsas i norr av kommunägd naturmark, i väster av privatägd bostadsbebyggelse (Byttorpsgräns 9 m.fl.), i öster av industrifastigheten Byttorpshörn 2 och i söder mot Alingsåsvägen och Ribbingsgatan.

Granskningstiden pågick från den 29 mars – den 29 april 2018. Detaljplanen har efter granskningen delats upp i två delar. För delen Byttorpshörn 1 görs en andra granskning. Läs mer på plansidan för Byttorpshörnlänk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Byttorpstå 23 maj 2019. Detaljplanen har blivit överklagad och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen för avgörande.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel. 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar antagande Byttorpstå

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Byttorp.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2019-11-15 16.25

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Byttorp, Byttorpstå

g q n C