Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Centrum, Horngäddan 9 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-399 | Huvudsaklig användning: Kontor | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Horngäddan 9 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 §121 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ett nytt rättscentrum i Borås.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 12.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Centrum, Horngäddan 9 med flera

g q n C