Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Centrum, Morfeus 5 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1955 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvarteret. Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot översvämningar. Detalplanen följer kommunens översiktsplan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågår 18 maj - 21 juni 2020

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i det nya Stadsrummet på Kulturhuset under hela juni, se mer info nedan. Handlingarna finns också tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Kulturhuset, Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Utställning i Kulturhuset

Detaljplanen ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset tillsammans med andra stadsbyggnadsprojekt
som är på gång i Västra Centrum. Utställningen pågår under hela juni och kommer att vara bemannad
1 juni - 4 juni mellan kl 12-16 ifall du har några frågor. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på
P A Halls terass 2.

Kulturhuset öppetideröppnas i nytt fönster

Digitalt samrådsmöte

Det är mycket på gång just nu i denna del av staden. Därför bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte tisdag
2 juni kl 17-19 för att informera om denna detaljplan och andra projekt som är på gång i denna del av Centrum,
men också för att få synpunkter från er invånare. Under mötet kommer vi också förklara hur processen
framöver ser ut.

För att vara med, följ instruktionerna på boras.se/västracentrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En länk till mötet kommer att dyka upp där en stund innan mötet börjar.

Har du särskilda frågor finns möjlighet att ställa dem via en chattfunktion direkt under mötet. Du kan
även skicka in frågor i förväg till jonatan.westlin@boras.se.

I slutet på varje presentation finns det ungefär 10 minuter avsatt för frågor på det som presenterats. Se
till att ansluta i god tid till mötet, eller till den punkt på mötet du vill lyssna på.

Information om digitalt samrådsmöte

Till dig som vill boka en separat telefontid med ansvarig handläggare

1. Klicka på länken: Boka telefontidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2. Du kommer nu till bokningssystemet ”TimeCenter”.
3. Välj ”Telefonmöte 30 minuter Horngäddan & Morfeus” under rubrik ”Detaljplan Horngäddan & Morfeus”.
4. Välj en av tiderna som passar. Kom ihåg att boka senast 24 timmar innan den aktuella tiden.
5. Fyll i dina uppgifter och klicka på boka. I de obligatoriska fälten som rör ansökan och ärende kan du skriva "nej" eller ett bindestreck. Fyll gärna i vad ditt ärende gäller så vet vi om ytterligare någon person behövs på telefonmötet.
6. Nu är det klart!
7. Du kommer att bli uppringd av Jonatan Westlin när det är dags för din tid.

Har du varken möjlighet att vara med på informationsmötet eller att boka en separat telefontid är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av handläggarna, se kontaktuppgifter längre ner, så hjälper vi dig.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 21 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-1955), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Planhandlingar

Utredningar

3D-Modell

Projektet går även att titta på i vår 3D-modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-20 12.35

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Centrum, Morfeus 5 med flera

g q n C