Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Centrum, Vile 7 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1536 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-03-04 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren Sparbanken Sjuhärad AB inkommit med begäran om planändring för fastigheten Vile 7. Fastighetsägaren vill genomföra en påbyggnad med två våningar för bostäder eller kontor.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 i beslut §109 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökande om positivt planbesked. Detaljplanen ska upprättas tillsammans med detaljplanen för Vile 3 och 4.

Detaljplanen för Vile 3 och 4öppnas i nytt fönster finns med i gällande verksamhetsplan för 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information:

Planarkitekt Anton Ehrendahl, tfn. 033-358449, e-post: anton.ehrendahl@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-08 12.42

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-04-05] Centrum, Vile 7 med flera

g q n C