Meny

Meny

Del av Landala, Kilsund 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-649 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § Samhällsbyggnadsnämnden i uppdag att pröva möjligheten att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för fastgheten Kilsund 4.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren för fastigheten Kilsund 4 inkommit med begäran om planändring efter att byggnaden på fastigheten brunnit ner. Ansökan som fastighetsägaren har skickat in visar på en ändrad markanvändning med en variation av bostäder, centum, kontor med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2019-06-27 i beslut §193 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att uprätta detaljplan.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF.

Mer information:

Samordnare Urbant stråk norr Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tfn. 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se
Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-09-02 09.19

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-02] Del av Landala, Kilsund 4

g q n C