Meny

Meny

Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-858 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Antagande

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola på Druvefors. Byggnationen ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet och harmonisera med bebyggelsen på Kamelian 2.

Detaljplanen möjliggör ca 200 nya lägenheter, handelsytor, kontor, en ny förskola för 120 barn och parkeringshus.

Granskningstiden pågick från den 10 oktober – 4 november 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-06-27 §187.

Planen har fått laga kraft den 19 juli 2019.

Denna sidan kommer att tas bort efter att handlingarna laddas upp på Boråskartan.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Beslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
§187 Björnflokan 5 m.fl., Druveforsvägen.pdf 414.6 kB 2019-06-28 11.10

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-07-22 10.59

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Björnflokan 5 m.fl.

g q n C