Meny

Meny

Druvefors, Trandö 2 m.fl. Åhaga

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-783 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Åhagas verksamhet har vuxit och ryms inte inom befintliga lokaler, likaså finns ett bekymmer med parkeringen vid evenemang. Uppdraget är att studera om det finns möjliga expansionsytor runt den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga parkeringslösningar.

Planen finns inte med i gällande verksamhetsplan 2018. I samband med framtagande av verksamhetsplanen för 2019 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 15.13

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Druvefors, Trandö 2 m.fl. Åhaga

g q n C