Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Göta, Syrenen 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-596 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att sökanden vill permanenta sitt tillfälliga bygglov för studentbostäder inom fastigheten som i gällande plan har användning kontor. Förslaget innebär fler lägenheter i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-11-13 i beslut § SBN 2014-596 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdarag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.02

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Göta, Syrenen 4

g q n C