Meny

Meny

Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2011-1781 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-03 i beslut §596 att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med en ansökan att ändra gällande detaljplan så att det blir möjligt att uppföra 8-10 enbostadshus på området.

Samhällbyggnadsnämnden beslutade 201-12-13 i belslut § SBN 2012-341 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-21 10.10

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Hulta, Hulta 4:41 (Storegårdsgatan)

g q n C