Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Hulta, Hultabacke 1

Detaljplan | Diarienummer: BN2019-1486 | Huvudsaklig användning: Övrigt | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-08-19 i beslut § 334 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att Borås Elnät har inkommit med planbesked för Hultabacke 1. Syftet är att skapa möjlighet för byggnation av mottagningsstation, något som är viktig för utvecklingen av staden och för det framtida elnätet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-09-19 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns inte med i gällande Verksamhetsplan för 2019. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för detaljplanering 2020 tas det ställning till om planarbetet kan startas upp 2020.

Detaljplan så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information:

Planarkitekt, Sara Aneljung, tfn: 033-358510, e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-04 14.52

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Hulta, Hultabacke 1

g q n C