Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Kristineberg, Halleberg 13

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-2012 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 att tillstyrka ansökan om planbesked och uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att Willhem AB har ansökt om planbesked för byggnation av 250-300 hyreslägenheter i flerbostadshus, lokaler och handel i bottenvåningarna mot Lars Kaggsgatan och vid behov en förskola. I området finns idag ca 900 hyreslägenheter.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut §180 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att ansökan stämmer väl med riktlinjerna i översiktsplan för Borås om förtätning av staden. Området ligger i förlängningen av det urbana stråket genom Druvefors, där byggnation kan bidra positivt till att skapa en sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och Dammsvedjan till centrala staden.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn. 033 35 85 07, e-post jonatan.westlin@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-06] Kristineberg, Halleberg 13

g q n C