Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Landala, Kilsund 4

Detaljplan | Diarienummer: BN 2019-649 | Huvudsaklig användning: Centrum | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2019-06-17 i beslut § 304 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Planbeskedsansökan för fastigheten Kilsund 4 inkom efter att befintlig byggnad, som i gällande detaljplanhade rivningsförbud, brunnit ner. Exploatören har ansökt om att ändra detaljplanen för att möjliggöra byggnation av bostäder, centrum, handel med mera.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planen finns inte med i gällande Verksamhetsplan 2019. I samband med framtagandet av verksamhetsplanen för detaljplanering 2020 tas det ställning till om planarbetet kan startas upp 2020.

Detaljplan så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Mer information:
Planarkitekter:
Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se
Zilka Cosic, tfn. 033- 35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-04 14.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-10-04] Landala, Kilsund 4

g q n C