Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Lundaskog, Viared 7:3

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-658 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-17 i beslut §413 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för en ny mottagningstation.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren kom in med en ansökan som avser avstyckning av 9 tomter för villabebyggelse, hantverkslokaler samt en tomt för Borås Elnäts utbyggnad. En egen ansökan från Borås Elnät har inkommit som endast avser den nya mottagningsstationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2018-10-25 i beslut § 252 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för ej störande verksamhet inklusive en ny mottagningsstation och att meddela sökanden om positivt planbesked. Bostadsbebyggelse är däremot inte aktuellt på platsen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Planen kommer att vara klar för samråd under hösten 2019.

Detaljplan så funkar det:

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn: 033-35 85 34 e-post: robin.enqvist@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-10-04 14.59

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-11-21] Lundaskog, Viared 7:3

g q n C