Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-871 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanen syfte är att möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

Begäran grundar sig på att Grundskolenämnden har framställt ett behov till Lokalförsörjningsnämnden av att utöka elevkapaciteten till 4-parallellig skola F-6. Detaljplanen för området behöver ses över för att möjliggöra utökningen till en större skola.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågår från den 28 mars - den 3 maj 2019.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Handlingar

Utredningar

För mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-05-06 09.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-02] Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

g q n C