Meny

Meny

Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-871 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04, i beslut §309 , att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Myrås 1:163 m.fl. Detaljplanen ska möjliggöra en utökning av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-parallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor idrottshall. Planuppdraget ska ha högsta prioritet.

Begäran grundar sig på att Grundskolenämnden har framställt ett behov till Lokalförsörjningsnämnden av att utöka elevkapaciteten till 4-parallellig skola F-6. Detaljplanen för området behöver ses över för att möjliggöra utökningen till en större skola.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28, i beslut §175, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planen är inte med i gällande verksamhetsplan 2018. Planen ska ha högsta prioritet och kan fram till nästa års prioriteringar i planavdelningens verksamhetsplan ersätta planuppdraget för den tredje förskolan Norrby som fortfarande inte är klar för att kunna påbörja detaljplan. Med denna omprioritering kan planläggning för skolan påbörjas omgående.

Mer information:

Planarkitekt Sara Aneljung, tfn. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 15.42

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-02] Myrås, Myrås 1:163 m.fl., Myråsskolan

g q n C