Meny

Meny

Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1765 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och Kamgarnsgatan. Planens syfte är att möjliggöra ca 100 bostäder, friliggande villor, radhus samt flerbostadshus samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet Ängsgårdens förskola. Bostäderna är uppdelade i tre grupper med gröna stråk emellan. Planen har tidigare diskuterats vid en medborgardialog 2017-10-05.

Samrådstiden pågick från den 8 november 2018 - 11 januari 2019.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Ida Brogren, tel: 0707-248878 e-post: ida.brogren@alstudio.se
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Handlingar

Utredningar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-14 08.40

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Brämhultshöjd

g q n C