Meny

Meny

Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Kyrkvägen

| Diarienummer: BN 2017-1765 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2009-01-27 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för området. 2017-09-28 förtydligades uppdraget till att upprätta detaljplan för bland annat Brämhult 11:1 med syfte att tillskapa nya bostäder samt möjliggöra utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.

En skiss över möjlig exploatering presenterades på ett medborgardialogmöte om Brämhults utveckling 2017-10-05, ta del av synpunkterna som kom in här.

Skisser på förslag på nya bostäder norr om Kyrkvägen.PDF

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och program som ska prioriteras 2018. Beräknad tid för samråd är vår 2018.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 09.11

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 - Kyrkvägen

g q n C