Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Norra Brämhult, Kyllared 1:156

Detaljplan | Diarienummer: P 23/08 | Huvudsaklig användning: Verksamheter | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-25 §145 att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan.

Byggnadsnämnden beslutade 2008-10-23 §237 att ge Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i de östra delarna av Borås utmed riksväg 40.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt tfn: 033 358504, e-post: elena.eckhardt@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 12.45

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Norra Brämhult, Kyllared 1:156

g q n C