Meny

Meny

Norrby, Garvaren 15 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1683 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Bearbetning inför granskning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby och att göra det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.

Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet.

Samrådstiden pågick 2 oktober – 4 november 2018.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

Länk till 3D-modell

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Plan- och landskapsarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se

Handlingar

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.19

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-11-27] Norrby, Garvaren 15 med flera

g q n C