Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Parkstaden, Hasseln 9

Detaljplan | Diarienummer: BN 2016-1008 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen yttrade sig 2016-10-03 med anledning av begäran om planändring för fastigheten Hasseln 9 att förtätning med mer bostäder är positivt.

Fastighetsägaren vill utöka byggrätten och bygga till befintligt flerbostadshus med ca 8 lägenheter. Sökande avser lösa parkeringen på Hasseln 8, och köpa den fastigheten av kommunen. Hasseln 8 är i dagsläget utarrenderad till grannfastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-27 §341 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan, att meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas samt att att meddela sökande att detaljplanen inte kan antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset Götalandsbanan.

För området gäller detaljplan P321 från 1966 och P79 från 1931. Syftet med P79 var att tillåta och reglera bostadsändamål för fastigheterna. P321 från 1966 tillkom då motorvägen byggdes och delar av det befintliga kvarteret revs.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, telefon: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Parkstaden.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-20 14.25

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Parkstaden, Hasseln 9

g q n C