Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Sandared, Sandared 1:24

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-115 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2014-05-26 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att förtäta med fler bostäder i Sandared.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren till Sandared 1:24 har inkommit med begäran om planbesked. Sökanden vill bygga fler enbostadshus, grupphus eller flerbostadshus inom fastigheten.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-12 i beslut § SBN 2014-243 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt att meddela positivt planbesked till sökanden.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.24

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sandared, Sandared 1:24

g q n C