Meny

Meny

Sandhult, Kyrkebo 1:30

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1225 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-15, i beslut §532, att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplanen. Begäran grundar sig på fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring Kyrkebo 1:30. Fastighetsägaren vill bebygga området med fyra-sex bostadsrättslägenheter i två våningar och med gemensam parkering och lokaler.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28, i beslut §170, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Planen är inte med i gällande verksamhetsplan 2018. Planarbetet kommer starta tidigast 2019. Detta tar Samhällsbyggnadsnämnden ställning till i arbetet med kommande verksamhetsplan för 2019.

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-11-05 16.18

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-07-03] Sandhult, Kyrkebo 1:30

g q n C