Meny

Meny

Sjömarken, Backabo 2:119

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014-92 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 i beslut §490 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planändring för att kunna stycka av sin fastighet och uppföra ett ytterliga enbostadshus.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 i beslut § SBN 2015-13 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan samt meddela sökande om positivt planbesked.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.25

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Backabo 2:119

g q n C