Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-22 | Huvudsaklig användning: Förskola och skola | Aktuell status i planarbetet: Överklagan/Överprövning

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen Sjömarken. I dag är området ett grönområde som används för rekreation och badresors aktiviteter. Under planens genomförande kommer åtgärder att vidtas för att kompensera för ianspråktagandet av grönytor inom planområdet.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2019-12-19. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som beslutade att avslå överklagandena. Detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen men överklagandet återkallades varvid Mark- och Miljööverdomstolen har beslutat att avskriva målet.

Detaljplanen fick laga kraft 2020-07-06.

Inom kort kommer denna sida tas bort och laga krafthandlingar istället finnas tillgängliga via Boråskartan.

 

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

Text

Text

För mer information

Planarkitekt Job van Eldijk, telefon: 010-615 33 17, e-post job.van.eldijk@boras.se
Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04, e-post elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, telefon: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033 35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Planhandlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-07-15 14.41

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, del av Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen)

g q n C