Meny

Meny

Sjömarken, Lindebergshult 1:10 m.fl.

Detaljplan | Diarienummer: BN 2012-366 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga villor och några hyreshus. En gång- och cykelväg ska anläggas från området till skolområdet.

Planen är inte med i gällande verksamhetsplan 2018. I samband med framtagande av verksamhetsplanen för detaljplanering 2019 tas det ställning till när planarbetet kan startas upp.

För mer information

Planarkitekt Johan Ekeblom, tfn. 033-35 84 25, e-post Johan.ekeblom@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 10.03

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Lindebergshult 1:10 m.fl.

g q n C