Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2012-366 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Samråd

Syftet med planen är att möjliggöra en blandad bostadsbebyggelse inom planområdet samt att säkerställa tillgänglighet till natur- och rekreationsområden som angränsar till planområdet. Området ligger i norra delen av Sjömarken i anslutning till Alingsåsvägen och Vildrosvägen. Planförslaget möjliggör byggnation av cirka 60 bostäder i ett naturnära läge. Förslaget innebär en varierad bebyggelse med villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar Planområdet omfattas inte av någon detaljplan med undantag för en mindre del strax norr om Alingsåsvägen vilket ingår i byggnadsplan P485 från 1960. Området är inte utpekat för bostäder i gällande översiktsplan och detaljplanen handläggs därför med utökat förfarande.

En Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande
miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.

Samrådstiden pågår 7 maj - 8 juni 2020

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Till dig som vill boka en separat telefontid med ansvarig handläggare

1. Klicka på länken: Boka telefontidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
2. Du kommer nu till bokningssystemet ”TimeCenter”.
3. Välj ”Telefonmöte 30 minuter Lindebergshult, Sjömarken” under rubrik ”Detaljplan Lindebergshult”.
4. Välj en av tiderna som passar (25 eller 26 maj). Kom ihåg att boka senast 24 timmar innan den aktuella tiden.
5. Fyll i dina uppgifter och klicka på boka. I de obligatoriska fälten som rör ansökan och ärende kan du skriva "nej" eller ett bindestreck. Fyll gärna i vad ditt ärende gäller så vet vi om ytterligare någon person behövs på telefonmötet.
6. Nu är det klart!
7. Du kommer att bli uppringd av Robin Enqvist när det är dags för din tid.

Har du varken möjlighet att vara med på informationsmötet eller att boka en separat telefontid är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon till någon av handläggarna, se kontaktuppgifter längre ner, så hjälper vi dig.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter senast den 8 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2012-366), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera

Längs ner på sidan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i denna stadsdel.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Robin Enqvist, tfn. 033-35 85 34, e-post robin.enqvist@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Presentation samrådsmöte

Planhandlingar

Utredningar

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjömarken.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-05-20 12.30

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Lindebergshult 1:252 med flera

g q n C