Meny

Meny

Sjömarken, Viared 7:67 m.fl (Förskola Norra Gränsvägen)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-1204 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Detta område omfattades förut av planuppdraget "Detaljplan för Sjömarken: Räveskalla 1:62, Viared 5:1 m.fl. (Norra Gränsvägen)" med diarienummer P 10/09. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-23 att dela upp uppdraget i tre olika detaljplaner för att planområdet är för stort för att omfattas av enbart en detaljplan.

Detaljplanens syfte är att planlägga mark för bostäder och en förskola. Se även angränsande planuppdrag på kartan nedan.

Detaljplanen finns inte med i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14, e-post: bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.26

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-09] Sjömarken, Viared 7:67 m.fl (Förskola Norra Gränsvägen)

g q n C