Meny

Meny

Sparsör, Sölebo 1:54

Detaljplan | Diarienummer: BN 2015-495 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att ställa sig positiva till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar att detaljplanelägga området. Begäran grundar sig på att en exploatör inkommit med begäran om att få planlägga området för bostäder. Exploatören önskar bygga ca 30-40 bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 §349 att meddela sökanden om positivt planbesked.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF

För mer information

Plansamordnare Paulina Bredberg, tfn: 033-35 85 14 e-post: paulina.bredberg@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2019-01-02 11.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-14] Sparsör, Sölebo 1:54

g q n C